Doświadczenie


Po ukończeniu studiów medycznych w Collegium Medicum UJ, Monika Rogoż odbyła 4-letnie studia doktoranckie. Po obronie pracy n/t: “Jakość życia w zaburzeniach afektywnych jedno- i dwubiegunowych” uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Równolegle zdobywała doświadczenie lekarskie i dydaktyczne jako pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Obecnie pracuje jako psychoterapeuta i lekarz psychiatra w:

  • Krakowskim Instytucie Psychoterapii
  • Ośrodku Psychoterapii DDA przy ul. Jerzmanowskiego 40
  • prowadzi prywatną praktykęKontynuuje działalność dydaktyczną w ramach:

  • zajęć z psychiatrii dzieci i młodzieży w Instytucie Pedagogiki UJ
  • wykładów i warsztatów w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień